Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurtaların dondurulması üremenin korunmasında kullanılan tekniklerden biridir. Bu işlem, kadının  üreme kapasitesinin ertelenmesine olanak verir. Yumurtaların dondurulması ile  kadınlar gelecekte üreme yeteneklerini kaybetmeden çocuk sahibi olabilirler. Merkezimizde yumurta dondurma işlemi vitrifikasyon yöntemi ile başarıyla yapılmaktadır.

30 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan bir yönetmelik ile evli olmayan ancak yumurtalık rezervi azalmış, henüz doğurmamış veya aile öyküsünde erken menopoz hikâyesi bulunan kadınlar yumurtalarını dondurarak saklatabilecektir.  Bu durumun üç uzman tabipten oluşan sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda yumurtalar dondurulabilmektedir.  Dondurulan oositler, ilgili yönetmelikteki sınırlama çerçevesinde, en fazla 5 sene saklanabilmektedir.

Yumurta dondurma özellikle,

  • Kariyer ve sosyal sebeplerle annelik deneyimini ertelemek zorunda olan kadınlar,
  • Kanser hastaları ve üreme yeteneğini etkileyecek tedavi gören hastalar,
  • Endometrioz durumunda tekrarlayan yumurtalık cerrahisi geçiren kadınlar,
  • Erken menapoz riski taşıyan kadınlar,
  • Oosit biriktirme veya  implantasyon öncesi genetik tanılı bir dönem gerçekleştirmek istediğimiz durumlarda zayıf yanıt veren hastalar için önerilebilir.