Sperm Dondurma

Sperm Dondurma

Sperm Dondurma :  Sperm hücreleri canlılıklarını uzun süre koruyabilmek amacı ile dondurularak saklanabilir ve istenildiğinde çözülerek yardımcı üreme tekniklerinde kullanılabilir. Dondurulan spermler sıvı azot tankları içerisinde (-196 ̊C) saklanır. Sperm sayısı dondurulup saklanmak için yetersiz sayıda ise işlem günü hastaya biyopsi (tese) işlemi uygulanabilir.  TESE işleminden sonra geriye kalan sperm örneği dondurularak saklanabilir. .Dondurulan spermlerin çözülmesi sonrasında hareketlilik ve canlılık oranında düşüş gözlenebilir.  Şimdiye  kadar yapılan bilimsel çalışmalarda, dondurulmuş ve çözülmüş hareketli spermler ile yapılan mikroenjeksiyon işlemi sonrasında döllenme ve gebelik oranlarında bir değişiklik olmadığı saptanmıştır.Yasalarla belirtilen süreye göre dondurulmuş spermler 5 yıl saklanabilmektedir.

Sperm Dondurma Nedenleri 
Kemoterapi veya radyasyon tedavisi görecek erkekler
Düşük sperm sayısı problemi olan erkekler 
Belli pelvik veya testiküler cerrahi geçirenler 
Vazektomi geçiren erkekler
Yüksek riskli meslek veya sporlar
Diyabet veya çeşitli nedenlerle erektil güçlüğü olanlar