Embriyoskop Nedir?

Embriyoskop Nedir?
(Sürekli embriyo izleme sistemi)
Embriyoskop, Hasta çiftimizden alınan yumurta ve spermin laboratuvarlarımızda döllendikten sonra elde edilen embriyoların gelişimini takip etmemizi sağlayan güvenli bir *inkübasyon sistemidir. Laboratuvarlarımızda kullanılan genel inkübatörlerden farkı ise içinde oluşumu süren embriyoları izlemek amacı ile tasarlanmış dâhili bir kameranın mevcut olmasıdır.

Embiyoskop inkübatörünün iç kısmı; arka planda fotoğraf çekme özelliğine sahip lens ve kırmızı ışığın, ön planda ise embriyoların yerleştirildiği özel slayt ve yuvaların bulunduğu iki bölümden oluşmaktadır.

Bu düzenek sayesinde, yumurta ve sperm bir araya getirildikten sonra döllenme aşaması ve embriyo transferine kadar yaklaşık olarak 5 gün boyunca süren embriyonun gelişim sürecini hızlandırılmış bir video görüntüsü şeklinde takip etmemizi sağlamaktadır

Geleneksel İnkübatör de;
Embriyoların gelişimi hızlı ve dinamik bir süreç olduğundan dolayı embriyoların sık sık inkübatörlerden çıkarılarak incelenmesi, embriyonun kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Bu yüzden, embriyoların gelişimini bütünü ile izlememiz mümkün olmamakta ve embriyolar hakkında yapılan değerlendirmeler anlık görüntülerden elde edilen bilgiler doğrultusunda yapılmasına neden olmaktadır.

Embriyoskop ile ise embriyolar inkübatörlerden çıkarılmadığı için **blastosiste gitme oranlarında artış gözlenmiştir. Embriyoskopta blastosiste gitme oranı % 53.2 iken normal inkübatörlerde %46.1 olarak gözlenmiştir.

Embriyoskop kullanımı ile normal ve anormal döllenen yumurtaları ayırt etmek, embriyonun bölünme aşamalarını kontrol ederek, hızlı veya yavaş gelişen embriyoları gözlemleyip böylece hastalarımız için transfer edilecek en iyi embriyoları seçerek gebelik şansını arttırabilmektir.

*İnkübasyon: Mikroorganizmaların belirli sıcaklıkta tutularak gelişmesini sağlama işlemi. Tavukçuluktaki "kuluçka" ile aynı amaca yöneliktir.

** Blastosist: İnsan yumurta ve sperm hücrelerinin döllenmesinden sonra tek hücreli embriyo (zigot)meydana gelmektedir. Tek hücreden oluşan bu embriyo ardışık hücre bölünmeleri geçirerek doğal bir üreme döngüsü dahilinde oluşumunun 5. veya 6.gününde tüplerden rahim ortamına ilerler. Sürekli gelişen embriyoya bu dönemde blastosist adı verilir.